Filmfestival

Logotyp, illustrationer, posters

Arbetsprov

Uppdraget var att skapa en fiktiv festival utifrån eget intresse med ett sammanhängande formspråk.

Idé – utförande

Logotypen: teckensnittet i logotypen är Tratex, vägverkets font som är utformat för att skapa maximal läsbarhet, jag har sedan modifierat det något.

Den fritt flytande/strandade astronauten symboliserar genrens ofta förekommande tema, människans ensamhet i universum.

Formspråket speglar genren, dvs så minimalistiskt som möjligt men ändå med ett starkt uttryck. Formerna och färgerna symboliserar viktiga element som återfinns i filmerna.