Älvgårdens Gröna

Logotyp, visitkort, teckensnitt

Skriver även om denna logotyp i bloggen.

Jag fick en förfrågan om att göra en logotyp till en restaurang med inriktning på närodlat och ekologiskt. Min tanke var då att använda ett teckensnitt till själva logotypen som också kunde användas på menyer m.m. för att skapa en helhet.

Jag har utgått från mitt eget teckensnitt ”Prayh” som jag modifierat. Det och mina andra teckensnitt finns att ladda ner här.